[Khen thưởng - kỷ luật] Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên khóa 11,12,13 và 14 học kỳ I năm học 2016-2017
[Khen thưởng - kỷ luật] Quyết định v/v xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm Quy định Công tác HSSV
[Khen thưởng - kỷ luật] Quyết định v/v xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm Quy định Công tác HSSV
[Khen thưởng - kỷ luật] Quyết định v/v xét buộc thôi học đối với những sinh viên khóa 11,12,13 và 14 học kì I năm học 2016-2017
[Khen thưởng - kỷ luật] Quyết định v/v xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm Quy định Công tác HSSV
[Khen thưởng - kỷ luật] Quyết định v/v khen thưởng sinh viên K25 - KH1, KD1 đã có thành tích trong học tập và rèn luyện môn học Giáo dục quốc phòng, an ninh
[Khen thưởng - kỷ luật] Thông báo danh sách sinh viên K11, 12, 13 vi phạm quy chế thi học kỳ I (2016 - 2017)
[Khen thưởng - kỷ luật] Quyết định về việc cộng điểm thưởng cho sinh viên thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học năm 2015 - 2016
[Khen thưởng - kỷ luật] Quyết định về việc xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm Quy định Công tác HSSV 2
[Khen thưởng - kỷ luật] Quyết định về việc xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm Quy định Công tác HSSV.
Thông báo mới
Tin Tuyển dụng