[Khen thưởng - kỷ luật] V/v thông báo danh sách sinh viên K12,13,14,15 vi phạm quy chế thi học kỳ I (2017-2018)
[Khen thưởng - kỷ luật] Quyết định v/v khen thưởng phòng ở sinh viên Ký túc xá
[Khen thưởng - kỷ luật] Quyết định v/v khen thưởng đối với sinh viên Xuất sắc, sinh viên Giỏi khóa 12,13 và 14 năm học 2016-2017
[Khen thưởng - kỷ luật] Quyết định v/v khen thưởng đối với tập thể Xuất sắc, tập thể Tiên tiến năm học 2016-2017
[Khen thưởng - kỷ luật] Quyết định v/v xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm Quy định Công tác HSSV (KTX)
[Khen thưởng - kỷ luật] Quyết định v/v xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm Quy định Công tác HSSV
[Khen thưởng - kỷ luật] Quyết định v/v xét cảnh báo kết quả học tập đối với những sinh viên khóa 12,13 và 14 học kì II năm học 2016-2017
[Khen thưởng - kỷ luật] V/v thông báo danh sách sinh viên vi phạm quy chế thi học kỳ hè (2016-2017).
[Khen thưởng - kỷ luật] V/v thông báo danh sách sinh viên K11,12,13,14 vi phạm quy chế thi học kỳ II(2016-2017).
[Khen thưởng - kỷ luật] Quyết định v/v chi thưởng cho sinh viên đạt giải thưởng Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học Khoa Khoa học Môi trường và Trái đất lần thứ 4
Thông báo mới
Tin Tuyển dụng