[Khen thưởng - kỷ luật] Quyết định v/v khen thưởng sinh viên K27 - KH1, VB1 đã có thành tích trong học tập và rèn luyện môn GDQP&AN.
[Khen thưởng - kỷ luật] Quyết định về việc khen thưởng sinh viên có thành tích trong cuộc thi "Tái chế nhựa phế liệu" năm 2018 tại tỉnh Thái Nguyên.
[Khen thưởng - kỷ luật] Quyết định về việc khen thưởng đối với sinh viên Xuất sắc, sinh viên Giỏi khóa 13,14 và 15 năm học 2017-2018.
[Khen thưởng - kỷ luật] Quyết định về việc khen thưởng đối với tập thể Xuất sắc, tập thể Tiên tiến năm học 2017-2018.
[Khen thưởng - kỷ luật] V/v khen thưởng sinh viên Giỏi, Xuất sắc năm học 2017-2018.
[Khen thưởng - kỷ luật] V/v tổ chức đành giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2017-2018, đối với sinh viên khóa 13,14 và 15.
[Khen thưởng - kỷ luật] Quyết định về việc khen thưởng đối với sinh viên Xuất sắc, sinh viên Giỏi khóa 12 năm học 2014-2018
[Khen thưởng - kỷ luật] Quyết định về việc xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm vi phạm Quy định Công tác HSSV
[Khen thưởng - kỷ luật] QĐ v/v xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm Quy định Công tác HSSV (Buộc thôi học)
[Khen thưởng - kỷ luật] QĐ v/v xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm Quy định Công tác HSSV (Cảnh cáo trước toàn trường)
Thông báo mới
Tin Tuyển dụng