[Kết quả học tập] Lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên K11
[Kết quả học tập] Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp Đại học chính quy đối với sinh viên đợt tháng 06 năm 2017
[Kết quả học tập] Quyết định về việc công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên khóa 10 và 11 học kỳ II năm học 2016 - 2017
[Kết quả học tập] V/v thực hiện chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học đối với SV hệ CQ TN từ tháng 10/2017 đến 31/12/2019
[Kết quả học tập] Danh sách xét tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2017 - Hệ chính quy K11
[Kết quả học tập] Danh sách xét tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2017 - Hệ chính quy K7, K8, K9, K10
[Kết quả học tập] Quyết định v/v công nhận sinh viên hệ chính quy khóa 11 (2013-2017) hoàn thành học phần Giáo dục thể chất
[Kết quả học tập] V/v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2017 đối với sinh viên khóa 7,8,9,10 và 11 hệ chính quý
[Kết quả học tập] Danh sách sinh viên đủ điều kiện đạt chứng chỉ giáo dục thể chất
[Kết quả học tập] Danh sách sinh viên chưa đủ điều kiện đạt chứng chỉ giáo dục thể chất
Thông báo mới
Tin Tuyển dụng