Trợ cấp xã hội

Lượt xem: 216 lần

TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI PHÒNG CT HSSV:

-   Chuyên viên phụ trách: Nguyễn Thanh Huyền

-   Địa chỉ: phòng 115, nhà Hiệu bộ trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên, phường Tân Thịnh, tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

-   Điện thoại: (+84) 208 3904 319
-   E-mail: cthssv@tnus.edu.vn

1. Cách thức và trình tự thực hiện:

            + Bước 1: Theo kế hoạch hàng năm, phòng CT HSSV ra thông báo tiếp nhận hồ sơ;

            + Bước 2: Sinh viên chuẩn bị hồ sơ theo đối tượng (xem chi tiết bên dưới);

            + Bước 3: GVCN các lớp thu và tổng hợp hồ sơ của sinh viên lớp mình phụ trách;

            + Bước 4: Trợ lý CT HSSV các Khoa/Bộ môn thu và tổng hợp hồ sơ của sinh viên thuộc Khoa/Bộ môn mình và gửi về phòng CT HSSV;

            + Bước 5: Phòng CT HSSV tổng hợp hồ sơ của sinh viên toàn Trường;

            + Bước 6: Hội đồng xét trợ cấp xã hội của Nhà trường họp xét và ra quyết định.

Lưu ý: Sinh viên thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội chỉ phải làm 01 bộ hồ sơ nộp lần đầu cho cả thời gian học tập. Riêng đối với sinh viên thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo thì vào mỗi đầu học kỳ phải nộp bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo để làm căn cứ xem xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho kỳ học tiếp theo; đối với sinh viên thuộc đối tượng 4 thì vào mỗi đợt xét phải nộp bổ xung giấy xác nhận điểm học tập và điểm rèn luyện.

 

2. Các đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội:

a) Đối tượng 1: Sinh viên là người dân tộc ít người ở vùng cao. Người dân tộc ít người ở vùng cao là người dân tộc ít người liên tục sống ở vùng cao hoặc có hộ khẩu thường trú ở vùng cao ít nhất từ 3 năm trở lên tính đến thời điểm vào học tại Trường (danh mục các xã, thôn vùng cao xem tại website http://tnus.edu.vn).

 

Hồ sơ gồm có:

+ Đơn xin trợ cấp xã hội (Mẫu đơn tại website: http://std.tnus.edu.vn/uploads/files/bieu-mau/cong-tac-hssv/2017/Mau_Don_xin_TCXH.pdf );

+ Bản sao công chứng sổ hộ khẩu thường trú (Đáp ứng tiêu chí sống ít nhất 3 năm trở lên tại vùng cao). Trường hợp thay đổi hộ khẩu phải có giấy xác nhận của công an địa phương chứng minh đã sống tại địa phương từ 3 năm trở lên;

+ Bản sao giấy khai sinh.

 

b) Đối tượng 2: Sinh viên là người mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa.

 

Hồ sơ gồm có:

+ Đơn xin trợ cấp xã hội (Mẫu đơn tại website: http://std.tnus.edu.vn/uploads/files/bieu-mau/cong-tac-hssv/2017/Mau_Don_xin_TCXH.pdf );

+ Giấy xác nhận của UBND cấp xã về tình trạng mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa.

 

c) Đối tượng 3: Sinh viên là người tàn tật, gặp khó khăn về kinh tế (theo quy định tại Nghị định số 81/CP ngày 23/11/1995 của Chính phủ là những người có khả năng lao động bị suy giảm từ 41% trở lên, được Hội đồng y khoa có thẩm quyền xác định).

 

Hồ sơ gồm có:

+ Đơn xin trợ cấp xã hội (Mẫu đơn tại website: (Mẫu đơn tại website: http://std.tnus.edu.vn/uploads/files/bieu-mau/cong-tac-hssv/2017/Mau_Don_xin_TCXH.pdf );

+ Bản sao chứng thực Biên bản giám định y khoa (có ghi rõ tỷ lệ phần trăm về khả năng lao động bị suy giảm);

+ Giấy xác nhận có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

 

d) Đối tượng 4: Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế, vượt khó trong học tập. Cụ thể: là sinh viên thuộc hộ nghèo; điểm TBCTL học tập lần 1 của học kỳ trước đạt từ 3.0 điểm trở lên; điểm rèn luyện của học kỳ trước đạt từ 80 điểm trở lên.

 

Hồ sơ gồm có:

+ Đơn xin trợ cấp xã hội (Mẫu đơn tại website: http://std.tnus.edu.vn/uploads/files/bieu-mau/cong-tac-hssv/2017/Mau_Don_xin_TCXH.pdf );

+ Bảng kết quả học tập của học kỳ trước có xác nhận của GVCN;

+ Bảng điểm rèn luyện có xác nhận của GVCN;

+ Giấy chứng nhận là sinh viên thuộc hộ nghèo do UBND cấp xã cấp hoặc xác nhận.