Thủ tục xin thôi học, rút hồ sơ - Bảo lưu kết quả học tập

Lượt xem: 296 lần

TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI PHÒNG CT HSSV:

-     Chuyên viên phụ trách: Nguyễn Thanh Huyền

-     Địa chỉ: phòng 115, nhà Hiệu bộ trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên, phường Tân Thịnh, tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

-     Điện thoại: (+84) 208 3904 319

-    E-mail: cthssv@tnus.edu.vn

1. Xin thôi học và rút hồ sơ:

a) Hồ sơ gồm:

+ Chứng minh thư nhân dân (Bản chính), thẻ sinh viên;

+ Đơn xin thôi học; http://std.tnus.edu.vn/uploads/files/bieu-mau/cong-tac-hssv/2015/Don%20xin%20thoi%20hoc.pdf

+ Giấy thanh toán thủ tục thôi học (Mẫu tại website: http://std.tnus.edu.vn/uploads/files/bieu-mau/cong-tac-hssv/2016/Thanh%20toan%20ra%20truong.pdf

b) Cách thức và trình tự thực hiện:

            + Bước 1: Sinh viên chuẩn bị hồ sơ và lấy xác nhận vào các mục của giấy thanh toán thủ tục thôi học tại các đơn vị phụ trách;

            + Bước 2: Sinh viên nộp hồ sơ tại phòng CT HSSV;

            + Bước 3: Nhận kết quả tại phòng CT HSSV.

c) Thời gian giải quyết: tối đa 1 tuần làm việc.

2. Xin bảo lưu kết quả học tập:

a)  Điều kiện để được bảo lưu:

- Sinh viên phải có kết quả học tập ít nhất 1 học kỳ;

- Thời gian bảo lưu tối đa là 1 năm.

b) Hồ sơ gồm:

+ Chứng minh thư nhân dân (Bản chính);

+ Đơn xin bảo lưu (Mẫu đơn tại website : http://std.tnus.edu.vn/bieu-mau/bieu-mau-cthssv/don-xin-tam-dung-tien-do-hoc-tap-469 ).

c) Cách thức và trình tự thực hiện:

            + Bước 1: Sinh viên chuẩn bị hồ sơ;

            + Bước 2: Sinh viên nộp hồ sơ tại phòng CT HSSV;

            + Bước 3: Nhận kết quả tại phòng CT HSSV.

d) Thời gian giải quyết: tối đa 1 tuần làm việc.