Thủ tục cấp mới, làm lại thẻ sinh viên - Thẻ ATM

Lượt xem: 75 lần

A.   TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI PHÒNG CT HSSV:

-       Chuyên viên phụ trách: Nguyễn Thanh Huyền

-       Địa chỉ: phòng 114, nhà Hiệu bộ trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên, phường Tân Thịnh, tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

-       Điện thoại: (+84) 208 3904 319
 -    E-mail: cthssv@tnus.edu.vn

I. ĐỀ NGHỊ LÀM THẺ SINH VIÊN – ATM:

1. Đề nghị cp mi:

 a) Hồ sơ gồm:

+ 1 bản sao chứng minh thư;

+ 2 ảnh thẻ mới chụp, cỡ 3x4cm;

+ Giấy đề nghị làm thẻ ATM (bản cứng nhận tại Phòng CTHSSV). Hoặc download tại địa chỉ http://std.tnus.edu.vn/uploads/files/bieu-mau/cong-tac-hssv/2016/Mau%2002THE%20Giay%20de%20nghi%20phat%20hanh%20the%20sinh%20vien.pdf

b) Cách thức và trình tự thực hiện:

            + Bước 1: Sinh viên chuẩn bị hồ sơ;

            + Bước 2: Trợ lý CT HSSV các đơn vị thu và tổng hợp hồ sơ của đơn vị mình rồi nộp tại phòng CT HSSV;

            + Bước 3: Trợ lý CT HSSV các đơn vị  nhận thẻ cho sinh viên của đơn vị mình tại phòng CT HSSV.

c) Thời gian giải quyết:  2 tuần làm việc.

2. Đề nghị cấp lại:

a) Hồ sơ gồm:

+ 1 bản sao chứng minh thư;

+ 2 ảnh thẻ mới chụp, cỡ 3x4cm;

+ Giấy đề nghị làm thẻ ATM (bản cứng nhận tại Phòng CTHSSV); Hoặc download tại địa chỉ http://std.tnus.edu.vn/uploads/files/bieu-mau/cong-tac-hssv/2016/Mau%2002THE%20Giay%20de%20nghi%20phat%20hanh%20the%20sinh%20vien.pdf

+ Giấy đề nghị cấp lại thẻ ATM (bản cứng nhận tại Phòng CTHSSV); Hoặc download tại địa chỉ http://std.tnus.edu.vn/uploads/files/bieu-mau/cong-tac-hssv/2016/Mau%2B06%2B-%2BPH%2Blai%2Bthe-edited.pdf

+ Lệ phí: 17 000 đồng (không thu lệ phí đối với những trường hợp cấp lại thẻ do lỗi từ phía Nhà trường hoặc Ngân hàng).

b) Cách thức và trình tự thực hiện:

            + Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ;

            + Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng CT HSSV lấy xác nhận của Nhà trường;

            + Bước 3: Nhận lại hồ sơ tại phòng CT HSSV và nộp cho ngân hàng Agribank Thái Nguyên;

            + Bước 4: Nhận thẻ tại Ngân hàng Agribank theo lịch hẹn.

c) Thời gian giải quyết:

            + Thời gian lấy xác nhận của Nhà trường: tối đa 1 ngày làm việc;

            + Thời gian chờ lấy thẻ tại ngân hàng Agribank: theo lịch hẹn của Ngân hàng.