Mượn hồ sơ sinh viên

Lượt xem: 133 lần

TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI PHÒNG CT HSSV:

-    Chuyên viên phụ trách: Nguyễn Thanh Huyền

-    Địa chỉ: phòng 115, nhà Hiệu bộ trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên, phường Tân Thịnh, tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

-    Điện thoại: (+84) 208 3904 319

-    E-mail: cthssv@tnus.edu.vn

1. Hồ sơ gồm:

            - Thẻ sinh viên;

            - Đơn xin mượn hồ sơ (Mẫu đơn tại website:  http://std.tnus.edu.vn/bieu-mau/bieu-mau-cthssv/don-xin-muon-ho-so-sinh-vien-19 ).

2. Cách thức và trình tự thực hiện:

            + Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ;

            + Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng CT HSSV;

            + Bước 3: Nhận kết quả tại phòng CT HSSV.

3. Thời gian giải quyết: tối đa 1 ngày làm việc.