Hỗ trợ chi phí học tập

Lượt xem: 178 lần

TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI PHÒNG CT HSSV:

-  Chuyên viên phụ trách: Nguyễn Thanh Huyền

-  Địa chỉ: phòng 115, nhà Hiệu bộ trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên, phường Tân Thịnh, tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

-  Điện thoại: (+84) 208 3904 319

-  E-mail: cthssv@tnus.edu.vn

1. Đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập: Sinh viên phải là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

2. Hồ sơ gồm có:

+ Đơn xin hỗ trợ chi phí học tập (Mẫu đơn tại website: http://std.tnus.edu.vn/uploads/files/bieu-mau/cong-tac-hssv/2017/Mau_Don_xin_HTCPHT.pdf);

+ Bản sao giấy khai sinh;

+ Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo của UBND cấp xã cấp hoặc xác nhận;

+ Sổ hộ khẩu gia đình (bản phô tô công chứng).

 

3. Cách thức và trình tự thực hiện:

            + Bước 1: Theo kế hoạch hàng năm, phòng CT HSSV ra thông báo tiếp nhận hồ sơ;

            + Bước 2: Sinh viên chuẩn bị hồ sơ;

            + Bước 3: GVCN các lớp thu và tổng hợp hồ sơ của sinh viên lớp mình phụ trách;

            + Bước 4: Trợ lý CT HSSV các Khoa/Bộ môn thu và tổng hợp hồ sơ của sinh viên thuộc Khoa/Bộ môn mình và gửi về phòng CT HSSV;

            + Bước 5: Phòng CT HSSV tổng hợp hồ sơ của sinh viên toàn Trường;

            + Bước 6: Hội đồng xét hỗ trợ chi phí học tập của Nhà trường họp xét và ra quyết định.

Lưu ý: Sinh viên thuộc diện hỗ trợ chi phí học tập chỉ phải làm 01 bộ hồ sơ nộp lần đầu cho cả thời gian học tập. Riêng đối với người học thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo thì vào mỗi đầu học kỳ phải nộp bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo để làm căn cứ xem xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho kỳ học tiếp theo.